литовский словарь / tikslingas

tikslìngas (1) целесообразный;


/en/
expedient; purposeful, purposive
/de/
zweckmäßig


склонение/спряжение слова

прилагательное

non-pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. tikslingas tikslingi tikslinga tikslingos
Gen. tikslingo tikslingų tikslingos tikslingų
Dat. tikslingam tikslingiem, tikslingiems tikslingai tikslingom, tikslingoms
Acc. tikslingą tikslingus tikslingą tikslingas
Ins. tikslingu tikslingais tikslinga tikslingomis, tikslingom
Loc. tikslingam, tikslingame tikslinguos, tikslinguose tikslingoje, tikslingoj tikslingose
Voc. tikslingas tikslingi tikslinga tikslingos
pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. tikslingasis tikslingieji tikslingoji tikslingosios
Gen. tikslingojo tikslingųjų tikslingosios tikslingųjų
Dat. tikslingajam tikslingiesiem, tikslingiesiems tikslingajai tikslingosiom, tikslingosioms
Acc. tikslingąjį tikslinguosius tikslingąją tikslingąsias
Ins. tikslinguoju tikslingaisiais tikslingąja tikslingosiom, tikslingosiomis
Loc. tikslingajam, tikslingajame tikslinguosiuose, tikslinguosiuos tikslingojoje, tikslingojoj tikslingosiose
Voc. tikslingasis tikslingieji tikslingoji tikslingosios
comparative.
non-pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. tikslingesnis tikslingesni tikslingesnė tikslingesnės
Gen. tikslingesnio tikslingesnių tikslingesnės tikslingesnių
Dat. tikslingesniam tikslingesniems tikslingesnei tikslingesnėms
Acc. tikslingesnį tikslingesnius tikslingesnę tikslingesnes
Ins. tikslingesniu tikslingesniais tikslingesne tikslingesnėmis
Loc. tikslingesniame tikslingesniuose tikslingesnėje tikslingesnėse
pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. tikslingesnysis tikslingesnieji tikslingesnioji tikslingesniosios
Gen. tikslingesniojo tikslingesniųjų tikslingesniosios tikslingesniųjų
Dat. tikslingesniajam tikslingesniesiems tikslingesniajai tikslingesniosioms
Acc. tikslingesnįjį tikslingesniuosius tikslingesniąją tikslingesniąsias
Ins. tikslingesniuoju tikslingesniaisiais tikslingesniąja tikslingesniosiomis
Loc. tikslingesniajame tikslingesniuosiuose tikslingesniojoje tikslingesniosiose
superlative.
non-pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. tikslingiausias tikslingiausi tikslingiausia tikslingiausios
Gen. tikslingiausio tikslingiausių tikslingiausios tikslingiausių
Dat. tikslingiausiam tikslingiausiems tikslingiausiai tikslingiausioms
Acc. tikslingiausią tikslingiausius tikslingiausią tikslingiausias
Ins. tikslingiausiu tikslingiausiais tikslingiausia tikslingiausiomis
Loc. tikslingiausiame tikslingiausiuose tikslingiausioje tikslingiausiose
pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. tikslingiausiasis tikslingiausieji tikslingiausioji tikslingiausiosios
Gen. tikslingiausiojo tikslingiausiųjų tikslingiausiosios tikslingiausiųjų
Dat. tikslingiausiajam tikslingiausiesiems tikslingiausiajai tikslingiausiosioms
Acc. tikslingiausiąjį tikslingiausiuosius tikslingiausiąją tikslingiausiąsias
Ins. tikslingiausiuoju tikslingiausiaisiais tikslingiausiąja tikslingiausiosiomis
Loc. tikslingiausiajame tikslingiausiuosiuose tikslingiausiojoje tikslingiausiosiose


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово целесообразный? — tikslingas
как с литовского переводится слово tikslingas? — целесообразный


tambūrasliepinėgeizerisnuokanapersėdaapsnūdėlisburzduliuotigagėjimasskliutaskailiamautisėdrūnasnuolankusišbijotikatarasloštigrįžtinissuniežėtisukeičiamasvėjagaudisnuilgintiišlaužyti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,