литовский словарь / prieš

priẽš
 
I prl. (ką)
1. против (кого-чего);
     p. srõvę — против течения;
     p. są́žinę — против совести;
     p. màno vãlią — против моей воли;
     balsúoti p. rezoliùciją, sùtartį — голосовать против резолюции, договора;
2. перед (кем-чем); до (кого-чего);
     p. šveñtę — перед праздником;
     p. pietùs — перед обедом, до обеда;
     p. kãrą — до войны;
     mẽs p. pùsryčius ė̃jome máudytis — мы до завтрака ходили купаться;
     p. diẽną — за день до этого;
     p. metùs, p. trìs dienàs — год, три дня (тому) назад;
3. перед (кем-чем);
     p. namùs bùvo dìdelis sõdas — перед домом был большой сад;
     p. jį̃ stovė́jo brólis — перед ним стоял брат;
     p. akìs jám dár vìsas gyvẽnimas prk. — у него ещё вся жизнь впереди


/ru/
против; перед; до; за
/en/
prl. 1. (žymint vietą) before, in front of ; (ais) opposite to ; kėdė stovi p. stalą the chair stands before, arba in front of, the table; jis ilgai stovėjo p. tą paveikslą he stood before the picture for a long time ; p. mūsų sodą opposite our garden;2. (žymint laiką) before; (praeityje t. p.) ago; p. pietus before dinner; p. karą before the war; p. miegą before going to bed; p. dvejus metus two years ago;3. (palyginti su) as compared to; to; jie niekas p. jį they are nothing compared to him; balsų dauguma 40 p. 30 by a majority of 40 to 30;4. (žymint ingumą) against; kovoti p. ką fight against smth; p. srovę against the current; p. sąžinę against one's conscience;prv. 5. (žymint laiką; + pusdalyvis, padalyvis) before ( + ger); p. išeidamas/išeinant iš namų before going out (of the house) ; p. prasidedant pamokoms before the beginning of the lessons;6. (žymint ingumą) against; už ir p. for and against; pro and con; aš neturiu nieko p. I have nothing against it, I do not mind; ar jūs nieko p., kad aš rūkau? do you mind my smoking?; būti p. be opposed (to)
/de/
prp 1 vor (D) (žymi vietą); ji stovėjo mane sie stand vor mir 2 gegen (A) (žymi preišingą kryptį); plaukti srovę gegen den Strom schwimmen 3 vor (D) (žymi laiką); dvi savaites vor zwei Wochen

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово против? — prieš
как на литовском будет слово перед? — prieš
как на литовском будет слово до? — prieš
как на литовском будет слово перед? — prieš
как с литовского переводится слово prieš? — против, перед, до, перед


sunokintipersitaisytipasiruošimaslijundrasaldininkastęsimastapimasžiupsnissupančiotikursudūgztitaupytojaspasipuošimasperkeldintiplėšrūniškasužplikytilentelėefektasįžvalgiaipošventinispublicistinis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,