литовский словарь / vograuti

vógrauti (vógrauja, vógravo)
1. (neaiškiai kalbėti) лепетать;
2. болтать šnek., калякать šnek.склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.vograujuvogravauvograudavauvograusiu
2p.sg.vograujivogravaivograudavaivograusi
3p.sg.vograujavogravovograudavovograus
1p.pl.vograujam, vograujamevogravom, vogravomevograudavom, vograudavomevograusime, vograusim
2p.pl.vograujate, vograujatvogravote, vogravotvograudavot, vograudavotevograusit, vograusite
3p.pl.vograujavogravovograudavovograus


subjunctive.
sg.pl.
1p.vograučiauvograutume, vograutumėm, vograutumėme
2p.vograutumei, vograutumvograutumėte, vograutumėt
3p.vograutųvograutų


imperative.
sg.pl.
1p.vograukim, vograukime
2p.vograuki, vograukvograukite, vograukit
3p.tevograuja, tevograujietevograuja, tevograujie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово лепетать? — vograuti
как на литовском будет слово болтать? — vograuti
как на литовском будет слово калякать? — vograuti
как с литовского переводится слово vograuti? — лепетать, болтать, калякать


pardrėbtiatgydytiapkvaišimaspenkergiskeptienėšlyvasverbavimasvisaipsąmatalūžinėtianglybėvisasdrąsėtinuprausimassąvėlėkadakščiotiatskaičiavimassakmininkasprabustipersiauklėtisniegulė
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,