литовский словарь / pėdinti

pė́dinti (pėdina???, pė́dino) šnek. медленно идти [шагать]


/ru/
медленно идти, шагать
/en/
pace; walk


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.pėdinupėdinaupėdindavaupėdinsiu
2p.sg.pėdinipėdinaipėdindavaipėdinsi
3p.sg.pėdinapėdinopėdindavopėdins
1p.pl.pėdinam, pėdinamepėdinome, pėdinompėdindavom, pėdindavomepėdinsime, pėdinsim
2p.pl.pėdinate, pėdinatpėdinote, pėdinotpėdindavot, pėdindavotepėdinsit, pėdinsite
3p.pl.pėdinapėdinopėdindavopėdins


subjunctive.
sg.pl.
1p.pėdinčiaupėdintume, pėdintumėme, pėdintumėm
2p.pėdintum, pėdintumeipėdintumėt, pėdintumėte
3p.pėdintųpėdintų


imperative.
sg.pl.
1p.pėdinkim, pėdinkime
2p.pėdinki, pėdinkpėdinkite, pėdinkit
3p.tepėdina, tepėdinietepėdinie, tepėdina


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово медленно идти? — pėdinti
как с литовского переводится слово pėdinti? — медленно идти


sutvaksėtisutviskėtiišspaustipergaląstikalėjasįlaipinimasMadagaskarasapmarinimasburklentikandidatautiišpylimasdešrininkassūrissavivaržašešiasienisliejimasliesėtišiemetinisgermėdraiskaluotaslašelis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,