литовский словарь / šlieti

šliẽti (šliẽja, šliẽjo) (remti, glausti) прислонять, приставлять;


/ru/
наклонять, прислонять
/en/
1. lean (against), rest (against); š. kopėčias prie sienos lean a ladder against a wall;2. gram. adjoin


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.šliejušliejaušliedavaušliesiu
2p.sg.šliejišliejaišliedavaišliesi
3p.sg.šliejašliejošliedavošlies
1p.pl.šliejame, šliejamšliejom, šliejomešliedavome, šliedavomšliesim, šliesime
2p.pl.šliejat, šliejatešliejot, šliejotešliedavote, šliedavotšliesite, šliesit
3p.pl.šliejašliejošliedavošlies


subjunctive.
sg.pl.
1p.šliečiaušlietumėm, šlietumėme, šlietume
2p.šlietum, šlietumeišlietumėte, šlietumėt
3p.šlietųšlietų


imperative.
sg.pl.
1p.šliekime, šliekim
2p.šliek, šliekišliekit, šliekite
3p.tešlieja, tešliejietešliejie, tešlieja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово прислонять? — šlieti
как на литовском будет слово приставлять? — šlieti
как с литовского переводится слово šlieti? — прислонять, приставлять


nuoplaišaįpakuotisutartuvėsgimnastikuotikertamojipriešledyninisvieninisišniurkytimedkojisvagojimasišganingasūgiasukissuriebaluotikarčiasūrispjūvishumanitaraskonsonantasgodūnastūptelėjimaspoėmismaklinti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,