литовский словарь / supratingas

supratìngas (1) понятливый, сообразительный;


/ru/
понятливый
/en/
quick (in the uptake); bright, intelligent; jis s. he is quick, he catches on quickly


склонение/спряжение слова

прилагательное

non-pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. supratingas supratingi supratinga supratingos
Gen. supratingo supratingų supratingos supratingų
Dat. supratingam supratingiem, supratingiems supratingai supratingom, supratingoms
Acc. supratingą supratingus supratingą supratingas
Ins. supratingu supratingais supratinga supratingomis, supratingom
Loc. supratingame, supratingam supratinguose, supratinguos supratingoj, supratingoje supratingose
Voc. supratingas supratingi supratinga supratingos
pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. supratingasis supratingieji supratingoji supratingosios
Gen. supratingojo supratingųjų supratingosios supratingųjų
Dat. supratingajam supratingiesiems, supratingiesiem supratingajai supratingosioms, supratingosiom
Acc. supratingąjį supratinguosius supratingąją supratingąsias
Ins. supratinguoju supratingaisiais supratingąja supratingosiomis, supratingosiom
Loc. supratingajame, supratingajam supratinguosiuos, supratinguosiuose supratingojoje, supratingojoj supratingosiose
Voc. supratingasis supratingieji supratingoji supratingosios
comparative.
non-pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. supratingesnis supratingesni supratingesnė supratingesnės
Gen. supratingesnio supratingesnių supratingesnės supratingesnių
Dat. supratingesniam supratingesniems supratingesnei supratingesnėms
Acc. supratingesnį supratingesnius supratingesnę supratingesnes
Ins. supratingesniu supratingesniais supratingesne supratingesnėmis
Loc. supratingesniame supratingesniuose supratingesnėje supratingesnėse
pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. supratingesnysis supratingesnieji supratingesnioji supratingesniosios
Gen. supratingesniojo supratingesniųjų supratingesniosios supratingesniųjų
Dat. supratingesniajam supratingesniesiems supratingesniajai supratingesniosioms
Acc. supratingesnįjį supratingesniuosius supratingesniąją supratingesniąsias
Ins. supratingesniuoju supratingesniaisiais supratingesniąja supratingesniosiomis
Loc. supratingesniajame supratingesniuosiuose supratingesniojoje supratingesniosiose
superlative.
non-pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. supratingiausias supratingiausi supratingiausia supratingiausios
Gen. supratingiausio supratingiausių supratingiausios supratingiausių
Dat. supratingiausiam supratingiausiems supratingiausiai supratingiausioms
Acc. supratingiausią supratingiausius supratingiausią supratingiausias
Ins. supratingiausiu supratingiausiais supratingiausia supratingiausiomis
Loc. supratingiausiame supratingiausiuose supratingiausioje supratingiausiose
pronominal.
m.f.
sg.pl.sg.pl.
Nom. supratingiausiasis supratingiausieji supratingiausioji supratingiausiosios
Gen. supratingiausiojo supratingiausiųjų supratingiausiosios supratingiausiųjų
Dat. supratingiausiajam supratingiausiesiems supratingiausiajai supratingiausiosioms
Acc. supratingiausiąjį supratingiausiuosius supratingiausiąją supratingiausiąsias
Ins. supratingiausiuoju supratingiausiaisiais supratingiausiąja supratingiausiosiomis
Loc. supratingiausiajame supratingiausiuosiuose supratingiausiojoje supratingiausiosiose


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово понятливый? — supratingas
как на литовском будет слово сообразительный? — supratingas
как с литовского переводится слово supratingas? — понятливый, сообразительный


užrištiknirkčiotiproblemiškaskiaulpienėapsisiūtipasveikintipasižiūrėtiišsibrauktinuodytisplokščiasnapisvasarvietėaštuoniminėjasišnešiotikivirčaslanketasįjungtiragauodegisvacaluotileidimaskartžolė
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,