литовский словарь / prakeliauti

prakeliáuti (prakeliáuja, prakeliãvo) проехать/проезжать мимо


/en/
(pro šalį) pass/go by; (pravažiuoti) drive past/by


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.prakeliaunu, prakeliaujuprakeliavau, prakeliauvauprakeliaudavauprakeliausiu
2p.sg.prakeliauni, prakeliaujiprakeliauvai, prakeliavaiprakeliaudavaiprakeliausi
3p.sg.prakeliauna, prakeliaujaprakeliavo, prakeliauvoprakeliaudavoprakeliaus
1p.pl.prakeliaujame, prakeliauname, prakeliaunam, prakeliaujamprakeliavom, prakeliauvom, prakeliauvome, prakeliavomeprakeliaudavome, prakeliaudavomprakeliausim, prakeliausime
2p.pl.prakeliaujat, prakeliaujate, prakeliaunate, prakeliaunatprakeliavote, prakeliavot, prakeliauvote, prakeliauvotprakeliaudavot, prakeliaudavoteprakeliausit, prakeliausite
3p.pl.prakeliauna, prakeliaujaprakeliauvo, prakeliavoprakeliaudavoprakeliaus


subjunctive.
sg.pl.
1p.prakeliaučiauprakeliautume, prakeliautumėm, prakeliautumėme
2p.prakeliautum, prakeliautumeiprakeliautumėt, prakeliautumėte
3p.prakeliautųprakeliautų


imperative.
sg.pl.
1p.prakeliaukim, prakeliaukime
2p.prakeliauk, prakeliaukiprakeliaukite, prakeliaukit
3p.teprakeliaunie, teprakeliauna, teprakeliauja, teprakeliaujieteprakeliaunie, teprakeliauna, teprakeliauja, teprakeliaujie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово проехать мимо? — prakeliauti
как на литовском будет слово проезжать мимо? — prakeliauti
как с литовского переводится слово prakeliauti? — проехать мимо, проезжать мимо


pelnytispateisintijaukuraiiškopimaspramokytikrimstelėtikleguskrypsotikyščiotinusimaudytiseparacijamulasporfyrassusisielojęsdraugininkasvijoklispamažiukaisžibtelėtiaviabombapakinkymaskamuoliškas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,