литовский словарь / tykinti

tỹkinti (tỹkina, tỹkino) (sėlinti) красться, подкрадываться


/ru/
подкрадываться
/en/
(sėlinti) steal, prowl


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.tykinutykinautykindavautykinsiu
2p.sg.tykinitykinaitykindavaitykinsi
3p.sg.tykinatykinotykindavotykins
1p.pl.tykiname, tykinamtykinom, tykinometykindavom, tykindavometykinsime, tykinsim
2p.pl.tykinate, tykinattykinot, tykinotetykindavot, tykindavotetykinsit, tykinsite
3p.pl.tykinatykinotykindavotykins


subjunctive.
sg.pl.
1p.tykinčiautykintumėm, tykintume, tykintumėme
2p.tykintumei, tykintumtykintumėte, tykintumėt
3p.tykintųtykintų


imperative.
sg.pl.
1p.tykinkim, tykinkime
2p.tykinki, tykinktykinkit, tykinkite
3p.tetykinie, tetykinatetykina, tetykinie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово красться? — tykinti
как на литовском будет слово подкрадываться? — tykinti
как с литовского переводится слово tykinti? — красться, подкрадываться


papirkagurinimasbrangininkasspėkanepajėgėlissuktukasvykusgyvingasparaustiindiferentinispaskalautibemokslisbestiebiszmektišiuolaikinislaužtukaiįkeptibūgnijimassudriktibufetininkasšiaurė
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,