литовский словарь / drąsa

drąsà (4) смелость (-и), храбрость (-и), отвага, мужество;
     suteĩkti drąsõs — придать смелости;
     apdovanóti ùž drą̃są — наградить за отвагу;
     paródyti drą̃są — проявить мужество;
     piliẽtinė d. — гражданское мужество


/ru/
смелость; храбрость; отвага
/en/
courage , boldness; audacity poez.; parodyti drąsą show/display courage ; teikti drąsos make bold, embolden; apdovanoti už drąsą reward for courage/bravery ; pilietinė d. civic courage
/de/
Mut m -(e)s


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. drąsa
Gen. drąsos
Dat. drąsai
Acc. drąsą
Ins. drąsa
Loc. drąsoje
Voc. drąsa


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. drąsà drą̃sos
Gen. drąsõs ?
Dat. drą̃sai ?
Acc. drą̃są ?
Ins. drąsà ?
Loc. ? ?
Voc. drą̃sa drą̃sos#литовский словарькак на литовском будет слово смелость? — drąsa
как на литовском будет слово храбрость? — drąsa
как на литовском будет слово отвага? — drąsa
как на литовском будет слово мужество? — drąsa
как с литовского переводится слово drąsa? — смелость, храбрость, отвага, мужество


pūslėtasatsigavėjimasdulsvumassulipdytikrežispasikirptisumetėtiišorėSvazilandassuknelėžvėrininkasmakulatūranusigąstičiupnaantinkstibaterijabjaurokasiksasišsišokimasprantusrugiapjūtė
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,