литовский словарь / nupudruoti

nupudrúoti (nupudrúoja, nupudrãvo) запудрить/запудривать, напудрить/напудривать


/en/
powder all over.


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.nupudruojunupudravaunupudruodavaunupudruosiu
2p.sg.nupudruojinupudravainupudruodavainupudruosi
3p.sg.nupudruojanupudravonupudruodavonupudruos
1p.pl.nupudruojam, nupudruojamenupudravom, nupudravomenupudruodavom, nupudruodavomenupudruosime, nupudruosim
2p.pl.nupudruojate, nupudruojatnupudravot, nupudravotenupudruodavote, nupudruodavotnupudruosit, nupudruosite
3p.pl.nupudruojanupudravonupudruodavonupudruos


subjunctive.
sg.pl.
1p.nupudruočiaunupudruotumėm, nupudruotume, nupudruotumėme
2p.nupudruotumei, nupudruotumnupudruotumėte, nupudruotumėt
3p.nupudruotųnupudruotų


imperative.
sg.pl.
1p.nupudruokim, nupudruokime
2p.nupudruok, nupudruokinupudruokit, nupudruokite
3p.tenupudruojie, tenupudruojatenupudruojie, tenupudruoja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово запудрить? — nupudruoti
как на литовском будет слово запудривать? — nupudruoti
как на литовском будет слово напудрить? — nupudruoti
как на литовском будет слово напудривать? — nupudruoti
как с литовского переводится слово nupudruoti? — запудрить, запудривать, напудрить, напудривать


nusistelbtiprisiskambintiįsuktiįsikraustytiLesotasramdytipageidavimasnuošakusgilumaatvirstipadūkusiaisutrynimasnašlautidulkintojasrėpliotivaistytirykštenėgėrybėpakriaušėgalutinisatlėkti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,