литовский словарь / valanda

valandà
(3b) įv. reikš. час;
     priẽš vãlandą — час (тому) назад;
     kàs vãlandą — ежечасно;
     aštuonių̃ valandų̃ dárbo dienà — восьмичасовой рабочий день;
     kurì [kelintà] dabar̃ v.? — который час теперь?;
     põ valandõs kitõs turė́jo atplaũkti váltis — с часу на час должна была приплыть лодка;
     atsikė́liau septiñtą vãlandą — я встал в семь часов;
     traukinỹs atė̃jo trẽčią vãlandą — поезд пришёл к трём часам [в три часа];
     priėmìmo vãlandos — приёмные часы;
     akadèminė v. — академический час;
     programà numatýta dẽšimčiai valandų̃ — программа рассчитана на десять часов;
     pavõjaus vãlandą — в час опасности;


/ru/
час
/en/
1. hour ; pusantros valandos an hour and a half ; ateik po valandos come in an hour; prieš valandą an hour ago; šimto kilometrų per valandą greičiu at a speed of one hundred kilometres per hour; dirbame aštuonias s we work eight hours; priėmimo valandos reception hours; (gydytojo) consultation hours;2. (laiko momentas) o'clock; kuri dabar v.? what is the time?, what time is it?, what's the time? šnek.; pirmą valandą (dieną) at one (o'clock) in the afternoon; 1 p. m. ofic.;(naktį) at one (o'clock) in the morning; at 1 a.m. ofic.; akademinė v. academic hour (45 minutes), teaching/school period
/de/
Stunde f -, -n; kelinta[kuri] ? wie spät ist es? devintą valandą um neun Uhr


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. valanda valandos
Gen. valandos valandų
Dat. valandai valandoms
Acc. valandą valandas
Ins. valanda valandomis
Loc. valandoje valandose
Voc. valanda valandos


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. valandà vãlandos
Gen. valandõs valandų̃
Dat. vãlandai valandóms
Acc. vãlandą vãlandas
Ins. vãlanda valandomìs
Loc. valandojè valandosè
Voc. valandà vãlandos#литовский словарькак на литовском будет слово час? — valanda
как с литовского переводится слово valanda? — час


pašaipasvembtiatmuštuvasfotoreportažasatvykimaskežtimopsaspliaukšėjimasužsitušuotinemaruspenkiolikametisrėžytižmogiūkštisūpuotioktavaatsikalbėjimasapkaltityniskaklinissmaugtisulyti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,