литовский словарь / niekas

niẽkas
I įv. (2) никто; ничто;
     n. jõ nemãtė — никто его не видел;
     n. kìtas — никто иной; ничто иное;
     niẽko nėrà — ничего, никого нет;
     niẽko nepadarýsi — ничего не поделаешь;
     mán niẽko nėrà pérplaukti ùpę — мне ничего не стоит переплыть реку;
     
      niẽkam tìkęs — никуда не годный;
     jìs čià niekù dė́tas — он здесь не при чём;
     niekùs būdù — никоим образом; ни в коем случае, ни за что


/ru/
никто; ничто
/en/
1. įv. (joks žmogus) nobody; no one; n. nesužinos nobody will know ; ten nieko nebuvo there was nobody there; jis niekam nepasakė he has told nobody; he has not told anybody/anyone; n. iš jų none of them ; n. kitas nobody else; none else/other;2. (joks daiktas) nothing; n. negalėjo padėti nothing could (have) help(ed); ten nieko nėra there is nothing, arba not anything, there; jis nieko ten nematė he saw nothing, arba did not see anything, there; jis nieko nežino a) (apskritai) he doesn't know a thing; b) (neinformuotas) he knows nothing about it; nieko aš negaliu jums padėti there is nothing I can do for you; nieko ypatingo nothing special ; nothing very much šnek.; beveik nieko next to nothing; nieko! šnek. it's nothing!; it's all right!; nieko neišėjo/neišeis šnek. nothing doing; tai nieko nereiškia šnek. (nesvarbu) it does not matter; niekam vertas/tikęs very bad, worthless; good-for- nothing; nieku būdu/gyvu by no means;3.dkt. nothing; (mažmožis t. p.) trifle; grynas n. a mere nothing/trifle; įsižeisti dėl nieko take offence at a mere trifle; niekus dirbti, užsiiminėti niekais waste one's time on trifles ; ginčytis dėl niekų split hairs, pettifog;2. (menkysta) a nobody; 3. dgs. (nesąmonė) nonsense sg, rubbish sg; kalbėti/taukšti niekus talk nonsense; niekai! a) it's nothing!; (nesąmonė) nonsense!; fiddlesticks!; b) (nesvarbu) never mind!; vieni niekai! child's play!; niekais nueiti/išeiti come to nothing; nieku versti set at nought
/de/
1 (apie asmenį) niemand; keiner; be jo ~o čia nebuvo niemand als er war dabei 2 (apie daiktą) nichts


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. niekas niekai
Gen. nieko niekų
Dat. niekui niekams
Acc. nieką niekus
Ins. nieku niekais
Loc. nieke niekuose
Voc. nieke niekai


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. niẽkas niẽkai
Gen. niẽko niẽkų
Dat. niẽkui niẽkams
Acc. niẽką niekùs
Ins. niekù niẽkais
Loc. niekè niẽkuose
Voc. niẽke niẽkai#литовский словарькак на литовском будет слово никто? — niekas
как на литовском будет слово ничто? — niekas
как с литовского переводится слово niekas? — никто, ничто


styptelėtigysliustukukčiotipremijavimasatkartikonstatavimasžadaspūstelėjimasįbruztiišdžiūtiperstatinėtilingintiprajotiišmaitojimassukreivezotiaprūkymasnertikranksėjimasapakėlisužsibarikaduoti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,