литовский словарь / patraukti

patráukti (patráukia, patráukė)
1. потянуть/тянуть, потащить/тащить;
     arklỹs nepatráukia vežìmo — лошадь не в силах потянуть воз;
2. привлечь/привлекать; увлечь/увлекать;
     p. dė̃mesį — привлечь внимание, завладеть вниманием;
     p. sàvo pãvyzdžiu — увлечь [заразить] своим примером;
3. направиться/направляться;
     p. mìško liñk — направиться к лесу;
4. привлечь/привлекать;
     p. atsakomýbėn — привлечь к ответственности;
     
      nelabàsis patraukė ùž liežùvio — нелёгкая дёрнула за язык


/ru/
потянуть, потащить; привлекать
/en/
1. (virvę, vežimą) pull , draw, tug; 2. attract; p. kieno dėmesį attract/draw smb's attention; p. ką į savo pusę win smb over (to one's side);3. teis.: p. į teismą, p. tieson bring to trial, put on trial; p. ką atsakomybėn (už) make smb answer (for), call smb to account (for)


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.patraukau, patraukiupatraukiaupatraukdavaupatrauksiu
2p.sg.patrauki, patraukaipatraukeipatraukdavaipatrauksi
3p.sg.patrauko, patraukiapatraukėpatraukdavopatrauks
1p.pl.patraukiame, patraukiam, patraukome, patraukompatraukėm, patraukėmepatraukdavom, patraukdavomepatrauksim, patrauksime
2p.pl.patraukote, patraukiate, patraukot, patraukiatpatraukėt, patraukėtepatraukdavote, patraukdavotpatrauksit, patrauksite
3p.pl.patraukia, patraukopatraukėpatraukdavopatrauks


subjunctive.
sg.pl.
1p.patraukčiaupatrauktumėme, patrauktume, patrauktumėm
2p.patrauktumei, patrauktumpatrauktumėt, patrauktumėte
3p.patrauktųpatrauktų


imperative.
sg.pl.
1p.patraukime, patraukim
2p.patrauki, patraukpatraukit, patraukite
3p.tepatrauko, tepatraukia, tepatraukie, tepatraukaitepatraukai, tepatrauko, tepatraukie, tepatraukia


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово потянуть? — patraukti
как на литовском будет слово тянуть? — patraukti
как на литовском будет слово потащить? — patraukti
как на литовском будет слово тащить? — patraukti
как на литовском будет слово привлечь? — patraukti
как на литовском будет слово привлекать? — patraukti
как на литовском будет слово увлечь? — patraukti
как на литовском будет слово увлекать? — patraukti
как на литовском будет слово направиться? — patraukti
как на литовском будет слово направляться? — patraukti
как на литовском будет слово привлечь? — patraukti
как на литовском будет слово привлекать? — patraukti
как с литовского переводится слово patraukti? — потянуть, тянуть, потащить, тащить, привлечь, привлекать, увлечь, увлекать, направиться, направляться, привлечь, привлекать


mazguotumastriuškintiklupsnispakylahiatassimptominissubrandintivagonininkaspraslankiotiatspėtisiūtisslėptuvėsaikumasatspaustiaviečiavimasnužymėjimaspranakčiuidugninėišdūrintikaurotiklaviatūra
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,