литовский словарь / nudukslinti

nudùkslinti (nudukslina???, nudùkslino) слишком расширить/ расширятьсклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.nudukslinunudukslinaunudukslindavaunudukslinsiu
2p.sg.nudukslininudukslinainudukslindavainudukslinsi
3p.sg.nudukslinanudukslinonudukslindavonudukslins
1p.pl.nuduksliname, nudukslinamnudukslinome, nudukslinomnudukslindavome, nudukslindavomnudukslinsime, nudukslinsim
2p.pl.nudukslinate, nudukslinatnudukslinot, nudukslinotenudukslindavot, nudukslindavotenudukslinsit, nudukslinsite
3p.pl.nudukslinanudukslinonudukslindavonudukslins


subjunctive.
sg.pl.
1p.nudukslinčiaunudukslintumėme, nudukslintumėm, nudukslintume
2p.nudukslintum, nudukslintumeinudukslintumėt, nudukslintumėte
3p.nudukslintųnudukslintų


imperative.
sg.pl.
1p.nudukslinkim, nudukslinkime
2p.nudukslink, nudukslinkinudukslinkite, nudukslinkit
3p.tenudukslina, tenudukslinietenudukslina, tenudukslinie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово слишком расширить? — nudukslinti
как на литовском будет слово слишком расширять? — nudukslinti
как с литовского переводится слово nudukslinti? — слишком расширить, слишком расширять


partrinkėtiužjaustisutikrintisiūbinėtiišromytikatiniaiatkirstipirmagalyspadieniuistačiatvorėprikąstisurūkęsskersakisparazitinisužbildėtisudrėkintimuštinukasnumirkymasužširstivarpiškasgrįžulas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,