литовский словарь / pratylėti

pratylė́ti (pratỹli, pratylė́jo) промолчать/молчать (некоторое время)склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.pratyliupratylėjaupratylėdavaupratylėsiu
2p.sg.pratylipratylėjaipratylėdavaipratylėsi
3p.sg.pratylipratylėjopratylėdavopratylės
1p.pl.pratylime, pratylimpratylėjom, pratylėjomepratylėdavom, pratylėdavomepratylėsim, pratylėsime
2p.pl.pratylite, pratylitpratylėjot, pratylėjotepratylėdavote, pratylėdavotpratylėsit, pratylėsite
3p.pl.pratylipratylėjopratylėdavopratylės


subjunctive.
sg.pl.
1p.pratylėčiaupratylėtumėme, pratylėtume, pratylėtumėm
2p.pratylėtum, pratylėtumeipratylėtumėt, pratylėtumėte
3p.pratylėtųpratylėtų


imperative.
sg.pl.
1p.pratylėkim, pratylėkime
2p.pratylėk, pratylėkipratylėkit, pratylėkite
3p.tepratyli, tepratylietepratyli, tepratylie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово промолчать? — pratylėti
как на литовском будет слово молчать? — pratylėti
как с литовского переводится слово pratylėti? — промолчать, молчать


nuorėžabadsmukasvindakamarėlėgludintišlichtuotiįspindėtipašventinimasklaustukaspripintipriešėltiėjimasišvengimasužkalnėraižinėtisolidarumasakėčvilkosmaldynasviešpatskotikas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,