литовский словарь / prakalbėti

prakalbė́ti (pràkalba, prakalbė́jo)
1. заговорить, промолвить;
2. проговорить/говорить


/ru/
заговорить, промолвить
/en/
1. (pradėti kalbėti) begin to speak; speak (up); 2. (pratarti) say, utter


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.prakalbuprakalbėjauprakalbėdavauprakalbėsiu
2p.sg.prakalbiprakalbėjaiprakalbėdavaiprakalbėsi
3p.sg.prakalbaprakalbėjoprakalbėdavoprakalbės
1p.pl.prakalbame, prakalbamprakalbėjome, prakalbėjomprakalbėdavome, prakalbėdavomprakalbėsim, prakalbėsime
2p.pl.prakalbate, prakalbatprakalbėjote, prakalbėjotprakalbėdavot, prakalbėdavoteprakalbėsit, prakalbėsite
3p.pl.prakalbaprakalbėjoprakalbėdavoprakalbės


subjunctive.
sg.pl.
1p.prakalbėčiauprakalbėtume, prakalbėtumėme, prakalbėtumėm
2p.prakalbėtum, prakalbėtumeiprakalbėtumėt, prakalbėtumėte
3p.prakalbėtųprakalbėtų


imperative.
sg.pl.
1p.prakalbėkim, prakalbėkime
2p.prakalbėki, prakalbėkprakalbėkit, prakalbėkite
3p.teprakalba, teprakalbieteprakalba, teprakalbie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. prakalbà ?
Gen. ? ?
Dat. ? ?
Acc. ? ?
Ins. prãkalba ?
Loc. ? ?
Voc. prakalbà ?#литовский словарькак на литовском будет слово заговорить? — prakalbėti
как на литовском будет слово промолвить? — prakalbėti
как на литовском будет слово проговорить? — prakalbėti
как на литовском будет слово говорить? — prakalbėti
как с литовского переводится слово prakalbėti? — заговорить, промолвить, проговорить, говорить


samdininkassloginimassulipimasbūdasnariuotasvaldininkautiužvestipaturėticimpintiatsitiestižmogynassielispersirytišiaušėjasbejėgistestatoriuspuskietisdubliavimassąmojingasšapsėtiatregzti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,