литовский словарь / kasa

kasà II (4) (pinigų) касса;
     taũpomoji k. — сберегательная касса;
     savìšalpos k. — касса взаимопомощи;
     kasõs knygà — кассовая книга;
     patìkrinti kãsą — проверить кассу


/ru/
коса (волосы); касса; поджелудочная железа
/en/
1. (plaukų) plait , tress, braid; supinti kasą plait/braid one's hair, do up one's hair in a plait;2. (parduotuvėje) cash, desk; (kasos aparatas) cash register; (bilietų) booking-office; (teatro) box-office; 3. (pinigų kiekis įstaigoje) cash; patikrinti kasą check/audit the cash;3. savišalpos k. mutual insurance/benefit fund , mutual aid fund; taupomoji k. savings bank;5. poligr. case 6. anat. pancreas
/de/
1 (plaukai) Zopf m -(e)s, e 2 (pinigų) Kasse f -, -n; kasos langelis Schalter m -s, -

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово касса? — kasa
как с литовского переводится слово kasa? — касса


nubluktibraižytuvasnuošliaužavietininkystėsugumuliuotiapgarsinimasnuožangusapynojasnučiuptiguotasįplūstirūdingumaskuometbrendatavęspspyrimasįdūlintivaišingasokuliaraspaliegėlistamsis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,