литовский словарь / lūžėti

lūžė́ti (lū̃ži, lūžė́jo) — ломаться, обламываться;


/en/
break ; break off


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.lūžėjulūžėjaulūžėdavaulūžėsiu
2p.sg.lūžėjilūžėjailūžėdavailūžėsi
3p.sg.lūžėjalūžėjolūžėdavolūžės
1p.pl.lūžėjame, lūžėjamlūžėjom, lūžėjomelūžėdavome, lūžėdavomlūžėsim, lūžėsime
2p.pl.lūžėjate, lūžėjatlūžėjote, lūžėjotlūžėdavot, lūžėdavotelūžėsite, lūžėsit
3p.pl.lūžėjalūžėjolūžėdavolūžės


subjunctive.
sg.pl.
1p.lūžėčiaulūžėtumėm, lūžėtume, lūžėtumėme
2p.lūžėtum, lūžėtumeilūžėtumėte, lūžėtumėt
3p.lūžėtųlūžėtų


imperative.
sg.pl.
1p.lūžėkime, lūžėkim
2p.lūžėk, lūžėkilūžėkite, lūžėkit
3p.telūžėjie, telūžėjatelūžėja, telūžėjie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово ломаться? — lūžėti
как на литовском будет слово обламываться? — lūžėti
как с литовского переводится слово lūžėti? — ломаться, обламываться


pačerškintivaikščiosenadiktavimasišvirstiatkertiįsigraužtinutvikstižymėkotedžasfotojautrumasnustriukintiįsibartivyrispasiundytiprimadonakomizmaskeliarodisvyniotinisaugalotasparsibaladotisvaidytuvas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,