литовский словарь / čekšnoti

čekšnóti (čekšnója, čekšnójo) чавкать


/en/
champ.


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.čekšnojučekšnojaučekšnodavaučekšnosiu
2p.sg.čekšnojičekšnojaičekšnodavaičekšnosi
3p.sg.čekšnojačekšnojočekšnodavočekšnos
1p.pl.čekšnojam, čekšnojamečekšnojome, čekšnojomčekšnodavome, čekšnodavomčekšnosime, čekšnosim
2p.pl.čekšnojate, čekšnojatčekšnojot, čekšnojotečekšnodavote, čekšnodavotčekšnosite, čekšnosit
3p.pl.čekšnojačekšnojočekšnodavočekšnos


subjunctive.
sg.pl.
1p.čekšnočiaučekšnotumėm, čekšnotumėme, čekšnotume
2p.čekšnotumei, čekšnotumčekšnotumėte, čekšnotumėt
3p.čekšnotųčekšnotų


imperative.
sg.pl.
1p.čekšnokime, čekšnokim
2p.čekšnok, čekšnokičekšnokit, čekšnokite
3p.tečekšnoja, tečekšnojietečekšnoja, tečekšnojie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово чавкать? — čekšnoti
как с литовского переводится слово čekšnoti? — чавкать


superšėtiištiesdunksnotisumenintiilgakinkisgleivinėapšmeižtikvaistismukčiotišilkaverpisšankerisvolungėsėklalizdissodybvietėprieššventisbesultiskabarkštintiišsispiestirubuilisnuskystiapibrigzti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,