литовский словарь / kukėti

kukė́ti (kùka, kukė́jo) šnek. хихикать šnek.склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.kukukukaukukėdavaukukėsiu
2p.sg.kukikukaikukėdavaikukėsi
3p.sg.kukakukokukėdavokukės
1p.pl.kukam, kukamekukome, kukomkukėdavome, kukėdavomkukėsime, kukėsim
2p.pl.kukat, kukatekukot, kukotekukėdavote, kukėdavotkukėsite, kukėsit
3p.pl.kukakukokukėdavokukės


subjunctive.
sg.pl.
1p.kukėčiaukukėtume, kukėtumėm, kukėtumėme
2p.kukėtum, kukėtumeikukėtumėte, kukėtumėt
3p.kukėtųkukėtų


imperative.
sg.pl.
1p.kukėkime, kukėkim
2p.kukėki, kukėkkukėkit, kukėkite
3p.tekukie, tekukatekuka, tekukie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. ? ?
Gen. ? ?
Dat. ? ?
Acc. ? ?
Ins. ? ?
Loc. ? ?
Voc. kùki ?#литовский словарькак на литовском будет слово хихикать? — kukėti
как с литовского переводится слово kukėti? — хихикать


tarkštispekuliatyvuskomiškumasgalionassusirgtiprižadėtiįrūgintidagojimasskurdumasapskaitapavaduotiMaltaveikmuoprisivadintiatsiklojėjimaskolektyvuskukliainešvarusšimtūnėpažymusmaišelis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,