литовский словарь / pagaudyti

pagáudyti (pagáudo, pagáudė) половить/ловитьсклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.pagaudaupagaudydavaupagaudysiu
2p.sg.pagaudaipagaudydavaipagaudysi
3p.sg.pagaudopagaudydavopagaudys
1p.pl.pagaudome, pagaudompagaudydavom, pagaudydavomepagaudysime, pagaudysim
2p.pl.pagaudot, pagaudotepagaudydavote, pagaudydavotpagaudysit, pagaudysite
3p.pl.pagaudopagaudydavopagaudys


subjunctive.
sg.pl.
1p.pagaudyčiaupagaudytumėm, pagaudytume, pagaudytumėme
2p.pagaudytumei, pagaudytumpagaudytumėte, pagaudytumėt
3p.pagaudytųpagaudytų


imperative.
sg.pl.
1p.pagaudykim, pagaudykime
2p.pagaudyki, pagaudykpagaudykite, pagaudykit
3p.tepagaudai, tepagaudotepagaudai, tepagaudo


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово половить? — pagaudyti
как на литовском будет слово ловить? — pagaudyti
как с литовского переводится слово pagaudyti? — половить, ловить


valdinybėkiauninisakikliskrachassubrošiūruotinuotrūkisūsasužtušuotimiestučiaipašiurpėlisvertimasissušlerptikrosniadangtisįsiregistruotiaulakilpėsluoguotiskaistintipaskyraužkandžiautipražiltišokikaulis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,