литовский словарь / atžengti

atžeñgti (atžeñgia, àtžengė) пришагать/шагать


/en/
(dideliais žingsniais) come striding; (normaliais žingsniais) come pacing


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.atžengiuatžengiauatžengdavauatžengsiu
2p.sg.atžengiatžengeiatžengdavaiatžengsi
3p.sg.atžengiaatžengėatžengdavoatžengs
1p.pl.atžengiam, atžengiameatžengėm, atžengėmeatžengdavom, atžengdavomeatžengsim, atžengsime
2p.pl.atžengiate, atžengiatatžengėte, atžengėtatžengdavot, atžengdavoteatžengsite, atžengsit
3p.pl.atžengiaatžengėatžengdavoatžengs


subjunctive.
sg.pl.
1p.atžengčiauatžengtume, atžengtumėme, atžengtumėm
2p.atžengtumei, atžengtumatžengtumėt, atžengtumėte
3p.atžengtųatžengtų


imperative.
sg.pl.
1p.atženkime, atženkim
2p.atženki, atženkatženkit, atženkite
3p.teatžengia, teatžengieteatžengie, teatžengia


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово пришагать? — atžengti
как на литовском будет слово шагать? — atžengti
как с литовского переводится слово atžengti? — пришагать, шагать


sumirktisuzilintisužirtiminimaliaipagrįstaskiauraipripliektišiukšliavežisišsiugdytiginčytissausvassausplėvėpirkinysišplūskaspadžiautivyskupautidirsėtashidrostatikažvairysgirdytinekantruolis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,