литовский словарь / apkerti

apkérti (apkę̃ra, apkẽro) šnek. обрасти/обрастать, облипнуть/облипать (vaisiais, uogomis)склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.apkęru, apkeriu, apkertuapkerau, apkirtauapkerdavau, apkirsdavauapkirsiu, apkersiu
2p.sg.apkerti, apkeri, apkęriapkirtai, apkeraiapkerdavai, apkirsdavaiapkersi, apkirsi
3p.sg.apkeri, apkęra, apkertaapkirto, apkeroapkirsdavo, apkerdavoapkirs, apkers
1p.pl.apkerime, apkertam, apkęrame, apkertame, apkerim, apkęramapkerome, apkirtome, apkirtom, apkeromapkerdavom, apkirsdavome, apkirsdavom, apkerdavomeapkersime, apkersim, apkirsim, apkirsime
2p.pl.apkerit, apkęrat, apkerite, apkęrate, apkertate, apkertatapkirtot, apkerot, apkerote, apkirtoteapkirsdavote, apkerdavote, apkerdavot, apkirsdavotapkirsite, apkirsit, apkersit, apkersite
3p.pl.apkerta, apkeri, apkęraapkirto, apkeroapkirsdavo, apkerdavoapkers, apkirs


subjunctive.
sg.pl.
1p.apkirsčiau, apkerčiauapkirstumėm, apkertume, apkirstumėme, apkertumėme, apkirstume, apkertumėm
2p.apkertumei, apkirstumei, apkertum, apkirstumapkertumėt, apkirstumėt, apkirstumėte, apkertumėte
3p.apkertų, apkirstųapkirstų, apkertų


imperative.
sg.pl.
1p.apkerkim, apkirskim, apkirskime, apkerkime
2p.apkirsk, apkerk, apkerki, apkirskiapkirskite, apkerkit, apkirskit, apkerkite
3p.teapkertie, teapkęrie, teapkerta, teapkeri, teapkęra, teapkerieteapkertie, teapkęrie, teapkerta, teapkeri, teapkęra, teapkerie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово обрасти? — apkerti
как на литовском будет слово обрастать? — apkerti
как на литовском будет слово облипнуть? — apkerti
как на литовском будет слово облипать? — apkerti
как с литовского переводится слово apkerti? — обрасти, обрастать, облипнуть, облипать


šisnarsuskolonainterventasatokvėpisdėstytojasapdovanotasšlapiasapsukprisibaigtiglamžytistemdytuvasspyruokliuotipažabotiprikaišticarautitabakininkystėgarbintojasįsižymėtikitąmetkrivuliuoti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,