литовский словарь / nudriekti

nudriẽkti (nudriẽkia, nùdriekė) протянуть/протягивать; разостлать/расстилать, раскинуть/раскидывать


/en/
stretch; (paskleisti) spread


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.nudriekiunudriekiaunudriekdavaunudrieksiu
2p.sg.nudriekinudriekeinudriekdavainudrieksi
3p.sg.nudriekianudriekėnudriekdavonudrieks
1p.pl.nudriekiame, nudriekiamnudriekėme, nudriekėmnudriekdavom, nudriekdavomenudrieksime, nudrieksim
2p.pl.nudriekiat, nudriekiatenudriekėt, nudriekėtenudriekdavote, nudriekdavotnudrieksit, nudrieksite
3p.pl.nudriekianudriekėnudriekdavonudrieks


subjunctive.
sg.pl.
1p.nudriekčiaunudriektumėme, nudriektume, nudriektumėm
2p.nudriektum, nudriektumeinudriektumėte, nudriektumėt
3p.nudriektųnudriektų


imperative.
sg.pl.
1p.nudriekim, nudriekime
2p.nudriek, nudriekinudriekit, nudriekite
3p.tenudriekia, tenudriekietenudriekie, tenudriekia


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово протянуть? — nudriekti
как на литовском будет слово протягивать? — nudriekti
как на литовском будет слово разостлать? — nudriekti
как на литовском будет слово расстилать? — nudriekti
как на литовском будет слово раскинуть? — nudriekti
как на литовском будет слово раскидывать? — nudriekti
как с литовского переводится слово nudriekti? — протянуть, протягивать, разостлать, расстилать, раскинуть, раскидывать


priegaidėknirkčiotižebelysridikėlisspalvynassielotyramokslintiklūpėtivadovaskietagalvisnešiotasbalionasnepažįstamasisietisliginimaskyšininkautiburtisąnarysprirankiotiapraištiperraša
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,