литовский словарь / užklostyti

užklóstyti (užklósto, užklóstė) džn.
1. застилать/застлать;
2. накрывать/накрыть, прикрывать/прикрытьсклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.užklostauužklosčiauužklostydavauužklostysiu
2p.sg.užklostaiužklosteiužklostydavaiužklostysi
3p.sg.užklostoužklostėužklostydavoužklostys
1p.pl.užklostome, užklostomužklostėm, užklostėmeužklostydavom, užklostydavomeužklostysim, užklostysime
2p.pl.užklostote, užklostotužklostėt, užklostėteužklostydavot, užklostydavoteužklostysit, užklostysite
3p.pl.užklostoužklostėužklostydavoužklostys


subjunctive.
sg.pl.
1p.užklostyčiauužklostytumėm, užklostytume, užklostytumėme
2p.užklostytum, užklostytumeiužklostytumėte, užklostytumėt
3p.užklostytųužklostytų


imperative.
sg.pl.
1p.užklostykime, užklostykim
2p.užklostyk, užklostykiužklostykite, užklostykit
3p.teužklosto, teužklostaiteužklosto, teužklostai


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово застилать? — užklostyti
как на литовском будет слово застлать? — užklostyti
как на литовском будет слово накрывать? — užklostyti
как на литовском будет слово накрыть? — užklostyti
как на литовском будет слово прикрывать? — užklostyti
как на литовском будет слово прикрыть? — užklostyti
как с литовского переводится слово užklostyti? — застилать, застлать, накрывать, накрыть, прикрывать, прикрыть


kiaurintilenkaitisskriaudaišplioptiįvarvintimedsargisančdėlislėlėįsiūtiskarštligiškaspančiojimassusiplūstiseserėčiataktikasdoruojuvaidintiknežtiatrakinėtivandentiekisprisiristišviežias
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,