литовский словарь / tikėjimas

tikė́jimas (1)
1. вера;
     t. pérgale — вера в победу;
     t. sàvo jėgomìs — вера в свой силы, уверенность в своих силах;
2. (tikyba) религия, вероисповедание;
     tikė́jimo láisvė — свобода вероисповедания;


/ru/
вера
/en/
belief , faith (ir bažn.); (pasi) trust; tvirtas t. (kuo) firm belief (in); aklas t. blind/implicit faith; t. žmogumi belief/faith in man/humanity; krikščioniškas t. Christian faith
/de/
(kuo) Glaube m -ns, -n (an A); pergale der Glaube an den Sieg;tikėti 1 (kam) glauben vi (j-m) 2 (kuo, į ką) glauben vi (an A); tikėti (į) Dievą an Gott glauben


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. tikėjimas tikėjimai
Gen. tikėjimo tikėjimų
Dat. tikėjimui tikėjimams
Acc. tikėjimą tikėjimus
Ins. tikėjimu tikėjimais
Loc. tikėjime tikėjimuose
Voc. tikėjime tikėjimai


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. ? ?
Gen. ? ?
Dat. ? ?
Acc. ? ?
Ins. ? ?
Loc. ? ?
Voc. ? ?#литовский словарькак на литовском будет слово вера? — tikėjimas
как на литовском будет слово религия? — tikėjimas
как на литовском будет слово вероисповедание? — tikėjimas
как с литовского переводится слово tikėjimas? — вера, религия, вероисповедание


komandiruotasįsitvirtintivergovėbevainikisviršiausiaskomentarasviešaiprimirštiprašaptiniekybėnutvilktiišjuostipelėkautaiprisotintitorpedapašilėnarkotikasprikarštinarsingasmokslumasišspinduliuoti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,