литовский словарь / patrešti

patrèšti (patrę̃šta, patrẽšo) žr. papūtiсклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.patręštupatrešaupatrešdavaupatrešiu
2p.sg.patręštipatrešaipatrešdavaipatreši
3p.sg.patręštapatrešopatrešdavopatreš
1p.pl.patręštam, patręštamepatrešome, patrešompatrešdavome, patrešdavompatrešime, patrešim
2p.pl.patręštate, patręštatpatrešote, patrešotpatrešdavote, patrešdavotpatrešite, patrešit
3p.pl.patręštapatrešopatrešdavopatreš


subjunctive.
sg.pl.
1p.patreščiaupatreštume, patreštumėm, patreštumėme
2p.patreštum, patreštumeipatreštumėte, patreštumėt
3p.patreštųpatreštų


imperative.
sg.pl.
1p.patreškim, patreškime
2p.patreški, patreškpatreškit, patreškite
3p.tepatręšta, tepatręštietepatręštie, tepatręšta


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак с литовского переводится слово patrešti? —


banalybėperkamasismetrinissuplonintiprarajakvailintipusiauvasarispasargaišmoklintiišlygiuotipiktaisušnipinėtivaliūkiškassusalintipyškussuskintiMbabanėįrėminimasingztipraskristilakinti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,