литовский словарь / brizgėti

brizgė́ti (brìzga, brizgė́jo)
1. žr. brigzti;
2. притупляться (apie ašmenis)склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.brizgubrizgėjaubrizgėdavaubrizgėsiu
2p.sg.brizgibrizgėjaibrizgėdavaibrizgėsi
3p.sg.brizgabrizgėjobrizgėdavobrizgės
1p.pl.brizgam, brizgamebrizgėjome, brizgėjombrizgėdavome, brizgėdavombrizgėsime, brizgėsim
2p.pl.brizgate, brizgatbrizgėjote, brizgėjotbrizgėdavote, brizgėdavotbrizgėsite, brizgėsit
3p.pl.brizgabrizgėjobrizgėdavobrizgės


subjunctive.
sg.pl.
1p.brizgėčiaubrizgėtumėme, brizgėtumėm, brizgėtume
2p.brizgėtum, brizgėtumeibrizgėtumėte, brizgėtumėt
3p.brizgėtųbrizgėtų


imperative.
sg.pl.
1p.brizgėkime, brizgėkim
2p.brizgėki, brizgėkbrizgėkite, brizgėkit
3p.tebrizgie, tebrizgatebrizga, tebrizgie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово притупляться? — brizgėti
как с литовского переводится слово brizgėti? — притупляться


perčiuožtisušvokštinuosunkospasikeidamikolonizacijateisėtumaspasistiprintiglobtiišaižymasžudomaspilnakraujystėtaupyklėkligždisgaruotiįšliaužimaspastambėtigraižtaitamsiaakisbrolėnasratuotasprakaituotas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,