литовский словарь / justi

jùsti
(juñta, jùto) ощущать, чувствовать; чуять;
     j. šal̃tį, skaũsmą — ощущать холод, боль


/ru/
ощущать; чувствовать; чуять
/en/
feel (ir prk.); have a sensation (of); j. alkį (troškulį, nuovargį) feel/be hungry (thirsty, tired); j. pavojų feel a danger , have a presentment of/about a danger
/de/
empfinden* vt


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.jūstu, juntujudau, jutaujusdavaujusiu
2p.sg.junti, jūstijutai, judaijusdavaijusi
3p.sg.jūsta, juntajuto, judojusdavojus
1p.pl.jūstam, jūstame, juntame, juntamjudom, judome, jutom, jutomejusdavom, jusdavomejusime, jusim
2p.pl.jūstate, juntat, juntate, jūstatjutote, jutot, judot, judotejusdavote, jusdavotjusit, jusite
3p.pl.junta, jūstajudo, jutojusdavojus


subjunctive.
sg.pl.
1p.jusčiaujustume, justumėm, justumėme
2p.justum, justumeijustumėt, justumėte
3p.justųjustų


imperative.
sg.pl.
1p.juskim, juskime
2p.juski, juskjuskite, juskit
3p.tejunta, tejuntie, tejūsta, tejūstietejuntie, tejūsta, tejūstie, tejunta


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. ? ?
Gen. ? jùstų
Dat. ? ?
Acc. ? ?
Ins. ? ?
Loc. ? ?
Voc. ? ?#литовский словарькак на литовском будет слово ощущать? — justi
как на литовском будет слово чувствовать? — justi
как на литовском будет слово чуять? — justi
как с литовского переводится слово justi? — ощущать, чувствовать, чуять


išlydisnesugaunamassustatytidviporisvaikiojimasisįstiklintasšaltuolispirkiaapsipažinimasdidžiavimasistirpdymasplaušailokalizacijakurkėšaltėsiaiskerspluoštispriešvyriausybinispamušinysbesotiškasvabzdynasdrožlys
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,