литовский словарь / sukakti

sukàkti (sukañka, sukãko) исполниться/исполняться, минуть;
     jám sukãko peñkiasdešimt mẽtų — ему исполнилось пятьдесят лет;
     sukãkęs dvìdešimt trejùs metùs, jìs baĩgė universitètą — когда ему минуло двадцать три года, он окончил университет


/ru/
исполняться
/en/
be, turn; (praeiti) pass; jai sukako dešimt metų she is ten years of age, she was ten last birthday; rytoj jai sukaks dešimt metų she will be/turn ten tomorrow; sukako dveji metai, kai jis išvyko two years have passed since he left
/de/
: jam sukako šešiasdešimt er ist sechzig geworden

формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово исполниться? — sukakti
как на литовском будет слово исполняться? — sukakti
как на литовском будет слово минуть? — sukakti
как с литовского переводится слово sukakti? — исполниться, исполняться, минуть


pūkasišmazgytipūgotastūžmaspriešpietisprišlifuotigėliautiišmataplekštelėtipagonybėdorumaskooperatyvaszvembtiapdegimasužsirašytisutriuštienciklopedijapagrožtiaplėpausisjauniklisdisertantas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,