литовский словарь / pabubėti

pabubė́ti (pàbuba, pabubė́jo) громыхнуть/громыхать, бахнуть/бахать šnek.склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.pabubupabubėjaupabubėdavaupabubėsiu
2p.sg.pabubipabubėjaipabubėdavaipabubėsi
3p.sg.pabubapabubėjopabubėdavopabubės
1p.pl.pabubame, pabubampabubėjom, pabubėjomepabubėdavom, pabubėdavomepabubėsim, pabubėsime
2p.pl.pabubate, pabubatpabubėjote, pabubėjotpabubėdavot, pabubėdavotepabubėsit, pabubėsite
3p.pl.pabubapabubėjopabubėdavopabubės


subjunctive.
sg.pl.
1p.pabubėčiaupabubėtumėme, pabubėtumėm, pabubėtume
2p.pabubėtumei, pabubėtumpabubėtumėte, pabubėtumėt
3p.pabubėtųpabubėtų


imperative.
sg.pl.
1p.pabubėkim, pabubėkime
2p.pabubėk, pabubėkipabubėkite, pabubėkit
3p.tepabuba, tepabubietepabubie, tepabuba


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово громыхнуть? — pabubėti
как на литовском будет слово громыхать? — pabubėti
как на литовском будет слово бахнуть? — pabubėti
как на литовском будет слово бахать? — pabubėti
как с литовского переводится слово pabubėti? — громыхнуть, громыхать, бахнуть, бахать


baltmargisiššliaužiotiišsūdymassuklysšuoliaduobėbėgtipasigaląstisausaviršūniskryžmuoužkaituotižiemryčiainugrandytisurauginimaspragarmėpasninkautojasišperkamasisdrabumasnužvarbęsmielėtasrikošetaspersiškas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,