литовский словарь / knupti

knùpti (knum̃pa, knùpo) спотыкаться;
     jìs bė́go knùpdamas — он бежал спотыкаясь


/en/
stumble (over).


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.knumpuknupauknupdavauknupsiu
2p.sg.knumpiknupaiknupdavaiknupsi
3p.sg.knumpaknupoknupdavoknups
1p.pl.knumpame, knumpamknupome, knupomknupdavome, knupdavomknupsim, knupsime
2p.pl.knumpat, knumpateknupot, knupoteknupdavote, knupdavotknupsite, knupsit
3p.pl.knumpaknupoknupdavoknups


subjunctive.
sg.pl.
1p.knupčiauknuptumėm, knuptumėme, knuptume
2p.knuptumei, knuptumknuptumėt, knuptumėte
3p.knuptųknuptų


imperative.
sg.pl.
1p.knupkime, knupkim
2p.knupki, knupkknupkite, knupkit
3p.teknumpa, teknumpieteknumpa, teknumpie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово спотыкаться? — knupti
как с литовского переводится слово knupti? — спотыкаться


giminintinuokalnėsangulasvaišinimaskontraktasantisemitasgrūslysišsiųsdintiaukštaičiuotikrutinimasplyšiuotasklevinisįstatymaiplikaišlapnotiperkaitimasdualistasaplakstytikulšisperbręstisuspirgėti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,