литовский словарь / iškraipyti

iškraipýti (iškraĩpo, iškraĩpė) džn.
1. искривлять/искривить, делать/сделать кривым;
2. prk. искажать/исказить, извращать/извратить;
     iškraipýti žõdžiųprasmę — извращать [искажать] смысл слов;
     báimės iškraipýtas véidas — лицо, искажённое страхом


/ru/
искажать; извращать; искривлять
/en/
(faktus) misrepresent , distort; mutilate; tiesą distort the truth ; kieno nors žodžius pervert/distort smb's words


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.iškraipauiškraipiauiškraipydavauiškraipysiu
2p.sg.iškraipaiiškraipeiiškraipydavaiiškraipysi
3p.sg.iškraipoiškraipėiškraipydavoiškraipys
1p.pl.iškraipome, iškraipomiškraipėme, iškraipėmiškraipydavome, iškraipydavomiškraipysim, iškraipysime
2p.pl.iškraipote, iškraipotiškraipėt, iškraipėteiškraipydavot, iškraipydavoteiškraipysit, iškraipysite
3p.pl.iškraipoiškraipėiškraipydavoiškraipys


subjunctive.
sg.pl.
1p.iškraipyčiauiškraipytume, iškraipytumėme, iškraipytumėm
2p.iškraipytumei, iškraipytumiškraipytumėt, iškraipytumėte
3p.iškraipytųiškraipytų


imperative.
sg.pl.
1p.iškraipykim, iškraipykime
2p.iškraipyk, iškraipykiiškraipykit, iškraipykite
3p.teiškraipo, teiškraipaiteiškraipai, teiškraipo


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. ? ?
Gen. ? ?
Dat. ìškraipai ?
Acc. ? ?
Ins. ? ?
Loc. ? ?
Voc. ? ?#литовский словарькак на литовском будет слово искривлять? — iškraipyti
как на литовском будет слово искривить? — iškraipyti
как на литовском будет слово делать? — iškraipyti
как на литовском будет слово сделать кривым? — iškraipyti
как на литовском будет слово искажать? — iškraipyti
как на литовском будет слово исказить? — iškraipyti
как на литовском будет слово извращать? — iškraipyti
как на литовском будет слово извратить? — iškraipyti
как с литовского переводится слово iškraipyti? — искривлять, искривить, делать, сделать кривым, искажать, исказить, извращать, извратить


nešiosenabaldalasspaudimaspažanguspakištiužsiristipsichoterapijasutrupėjimasrinkluspaspalvintiišsklistikuptipriešvalstybinisstorakaklisdienažydisatolaidisketurtaktisišsitrenktiperklausinėjimasgilintiskutrinti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,