литовский словарь / diena

dienà
(4)
1. день (дня);
     dárbo d. — рабочий день;
     šiokià d. — будний день;
     dienõs ùždarbis — дневной заработок;
     dienõs šviesà — дневной свет;
     diẽną nãktį — днём и ночью;
     víeną grãžią diẽną — в один прекрасный день;
     põ kẽleto dienų̃ — несколько дней спустя, через несколько дней;
     vìsą diẽną — целый (весь) день;
     vidur̃ dienõs — среди бела дня;
     šiomìs dienomìs — на днях;
     kìtą diẽną — на [в] другой день;
     per̃ víeną diẽną — за один день;
     dienõs metù — днём;
     gimìmo d. — день рождения;
2. число;
     kelintà šiañdien d.? — какое сегодня число?;
     šiõs dienõs — сегодняшний;
     šių̃ dienų̃ — современный;
3. сутки;
     išbū́ti keliõnėje trìs dienàs — пробыть в пути трое суток;
     
      d. ìš dienõs — день ото дня;
     ìš mažų̃ dienų̃ — с детства;
     atidúoti labų̃ dienų̃ — передать поклон (привет);
     lãbą dieną! — добрый день!, здравствуй(те)!;
     kàs diẽną — ежедневно;
     juodà d. — чёрный день;
     Tarptautìnė móters d. — Международный женский день


/ru/
день
/de/
Tag m -(e)s, -e; darbo Werktag; poilsio Ruhetag; šventa Feiertag; (per) visą dien ą tagsüber; laba ! guten Tag! kelinta šiandien ? den wievielten haben wir heute?


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. diena dienos
Gen. dienos dienų
Dat. dienai dienoms
Acc. dieną dienas
Ins. diena dienomis
Loc. dienoje dienose
Voc. diena dienos


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. dienà diẽnos
Gen. dienõs dienų̃
Dat. diẽnai dienóms
Acc. diẽną dienàs
Ins. dienà dienomìs
Loc. dienojè dienosè
Voc. diẽna diẽnos#литовский словарькак на литовском будет слово день? — diena
как на литовском будет слово число? — diena
как на литовском будет слово сутки? — diena
как с литовского переводится слово diena? — день, число, сутки


aksiomasuknežintiišsiplūstiKaunasžvairomispanamėapvesdintitrakšotisutroskirstisįgubtiretortapusmokslisdervanublukinimasapipainiotikrūvistikrintisuaugimasskolinimaspašaravimas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,