литовский словарь / nusikrenkšti

nusikreñkšti (nusikreñkščia, nusìkrenkštė) žr. nusikrankštiсклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.nusikrenkščiunusikrenkščiaunusikrenkšdavaunusikrenkšiu
2p.sg.nusikrenkštinusikrenkšteinusikrenkšdavainusikrenkši
3p.sg.nusikrenkščianusikrenkštėnusikrenkšdavonusikrenkš
1p.pl.nusikrenkščiam, nusikrenkščiamenusikrenkštėme, nusikrenkštėmnusikrenkšdavomenusikrenkšime
2p.pl.nusikrenkščiatenusikrenkštėte, nusikrenkštėtnusikrenkšdavotenusikrenkšite
3p.pl.nusikrenkščianusikrenkštėnusikrenkšdavonusikrenkš


subjunctive.
sg.pl.
1p.nusikrenkščiaunusikrenkštumėme, nusikrenkštume
2p.nusikrenkštumei, nusikrenkštumnusikrenkštumėte
3p.nusikrenkštųnusikrenkštų


imperative.
sg.pl.
1p.nusikrenkškim, nusikrenkškime
2p.nusikrenkšk, nusikrenkškinusikrenkškit, nusikrenkškite
3p.tenusikrenkštietenusikrenkštie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак с литовского переводится слово nusikrenkšti? —


sankandainkštirasautomatikapribuvėjapragiedrulisrieškučiosapmaukšlintipriravėtivienbėgispradykintisužlebtiapsmilkytiįsitaisymasgalvotojaskapliakotisgervuogėvargdienisnepermatomasrūgštisišsliūkintisija
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,