литовский словарь / nušienauti

nušienáuti (nušienáuja, nušienãvo) скосить/скашивать сено


/en/
mow down .


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.nušienaujunušienaudavaunušienausiu
2p.sg.nušienaujinušienaudavainušienausi
3p.sg.nušienaujanušienaudavonušienaus
1p.pl.nušienaujam, nušienaujamenušienaudavome, nušienaudavomnušienausime, nušienausim
2p.pl.nušienaujat, nušienaujatenušienaudavot, nušienaudavotenušienausit, nušienausite
3p.pl.nušienaujanušienaudavonušienaus


subjunctive.
sg.pl.
1p.nušienaučiaunušienautume, nušienautumėme, nušienautumėm
2p.nušienautum, nušienautumeinušienautumėte, nušienautumėt
3p.nušienautųnušienautų


imperative.
sg.pl.
1p.nušienaukim, nušienaukime
2p.nušienauki, nušienauknušienaukite, nušienaukit
3p.tenušienauja, tenušienaujietenušienauja, tenušienaujie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово скосить сено? — nušienauti
как на литовском будет слово скашивать сено? — nušienauti
как с литовского переводится слово nušienauti? — скосить сено, скашивать сено


tankusmaldavimasspecifikanakvotojaskentėtiįsišnekėtivapusšventvakarisalksniabudėtėpotivienvaldismetinyssukvailintistuktelėjimasskrajaįvykdomasprarėpliotinusičiaudėtitroškinamaspatekšnotiniūra
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,