литовский словарь / parginti

pargiñti (par̃gena, par̃ginė) пригнать/пригонять домой


/en/
(gyvulius) drive/bring home


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.pargenu, parginupargyniau, parginiaupargindavauparginsiu
2p.sg.pargini, pargeniparginei, pargyneipargindavaiparginsi
3p.sg.pargena, parginaparginė, pargynėpargindavopargins
1p.pl.parginam, parginame, pargenam, pargenameparginėme, parginėm, pargynėm, pargynėmepargindavom, pargindavomeparginsim, parginsime
2p.pl.pargenate, pargenat, parginat, parginateparginėte, parginėt, pargynėte, pargynėtpargindavot, pargindavoteparginsite, parginsit
3p.pl.pargina, pargenapargynė, parginėpargindavopargins


subjunctive.
sg.pl.
1p.parginčiaupargintumėme, pargintume, pargintumėm
2p.pargintumei, pargintumpargintumėt, pargintumėte
3p.pargintųpargintų


imperative.
sg.pl.
1p.parginkime, parginkim
2p.parginki, parginkparginkite, parginkit
3p.tepargina, teparginie, tepargena, tepargenietepargenie, teparginie, tepargina, tepargena


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово пригнать домой? — parginti
как на литовском будет слово пригонять домой? — parginti
как с литовского переводится слово parginti? — пригнать домой, пригонять домой


iškilmingassurustiakiplėšasudiržėtisavišvietanudorotipertrauktiparapijietisapkerpėtinužystiapšnekėtisusigaudytinugrimztiklestėjimasprievargislamantasnukumščiuotiatotykisišsakavimasiškvepintikriauklėtas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,