литовский словарь / gūžti

gū̃žti (gū̃žia, gū̃žė) накрывать крыльями;


/en/
cover with one's wings


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.gūžiugūžiaugūždavaugūšiu
2p.sg.gūžigūžeigūždavaigūši
3p.sg.gūžiagūžėgūždavogūš
1p.pl.gūžiame, gūžiamgūžėm, gūžėmegūždavom, gūždavomegūšim, gūšime
2p.pl.gūžiat, gūžiategūžėte, gūžėtgūždavote, gūždavotgūšite, gūšit
3p.pl.gūžiagūžėgūždavogūš


subjunctive.
sg.pl.
1p.gūžčiaugūžtumėm, gūžtume, gūžtumėme
2p.gūžtumei, gūžtumgūžtumėte, gūžtumėt
3p.gūžtųgūžtų


imperative.
sg.pl.
1p.gūžkim, gūžkime
2p.gūžki, gūžkgūžkit, gūžkite
3p.tegūžia, tegūžietegūžia, tegūžie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. gū̃žė ?
Gen. ? gū̃žtų
Dat. gū̃žei ?
Acc. ? ?
Ins. ? ?
Loc. ? ?
Voc. ? ?#литовский словарькак на литовском будет слово накрывать крыльями? — gūžti
как с литовского переводится слово gūžti? — накрывать крыльями


prisirištisusigrabaliotiliekamasničniekurtrepinėtiprislopinimasmažytisrezervuotisandūraprisijotiįsikūrimaspanaromispenkiadienisgalvanizuotiraiteliskomplektiškumaskerštautipasuktisutvertiteologasapšlemšti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,