литовский словарь / per

per daũg dll. слишком, чересчур, через меру, чрезмерно;
     per̃ daũg platùs — слишком широкий;
     per̃ daũg dìdelis — чрезмерно [слишком] большой


/ru/
через; сквозь; по; слишком; чересчур; свыше
/en/
1. (žymint vietą) through, across; on; (virš kliūties) over; šokti p. tvorą jump over the fence; žengti p. slenkstį step across the threshold; eiti p. mišką walk through the forest ; suduoti p. galvą strike on the head ; eiti p. tiltą go over/across the bridge;vykti į Pietus p. Alytų go to the South via Alytus; 2. (žymint laiką) in, within; during; jis tai padarys p. dvi dienas he will do it in/within two days; p. karą during the war; pakalbėti p. pietus have a talk at dinner;3. (žymint priežastį) through, because of ; p. klaidą by mistake;4. (žymint būdą) by; (tarpininkaujant) through; pranešti apie ką p. spaudą make smth known through the press ; aš girdėjau tai p. radiją I heard it over the radio ;5. (virš saiko) too; p. šaltas too cold; tai man p. sunku it is beyond me; p. daug (su dkt. vns.) too much; (su dkt. dgs.) too many; p. maža too little; (su dkt. dgs.) too few; p. daug (p. maža) žmonių too many (too few) people ; p. daug (su bdv. ir prv.) too; to jau p. daug! that's too much!, that's the limit!, that's a bit/little too thick!;6. priešd. žymint veiksmo kartojimą, atlikimą iš naujo: re-, (over) again, anew; grupuoti regroup ; malti mill again;7. padalijimą, skyrimą: asunder; (pusiau) in two; skirti separate; kirsti cut asunder; (pusiau) cut (in)to two;8. veiksmo kryptį: through, across, over; pūti rot through; plaukti swim across; šokti jump over;9. normos viršijimą: over-, too much; džiovinti overdry; eikvoti spend too much;10. veiksmo svarą: out-; rėkti outcry;11. kad veiksmas aprėpia vieną po kito daug daiktų: skaityti visas knygas read all the books;12. veiksmą, keičiantį vietą: somewhere else, arba, ypač jei nurodyta vieta, neverčiamas: kabinti hang somewhere else; kabinti ant kitos sienos hang to another wall;13. būklės, formos pakitimą: trans-; sodinti transplant
/de/
prp 1 über (A); eiti gatvę über die Straße gehen; jis važiavo į Rostoką Berlyną er fuhr über Berlin nach Rostock 2 durch (A); eiti mišką durch den Wald gehen 3 : pietus über Mittag; tris minutes innerhalb von drei Minuten; atostogas in den Ferien

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово слишком? — per
как на литовском будет слово чересчур? — per
как на литовском будет слово через меру? — per
как на литовском будет слово чрезмерно? — per
как с литовского переводится слово per? — слишком, чересчур, через меру, чрезмерно


pabrangtiduoninėsukilėlisrėmėjaspasikeidamirasentiautomatiškasmonotoniškumascitrinmedisverksnusapsivyturiuotiįkyrynheroldaskiuldintidelsimasrausimasnaujoviškaikrevezotišifruotidirginimasienininkai
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,