литовский словарь / pašauti

pašáuti (pašáuna, pašóvė)
1. подстрелить/подстреливать;
     p. kìškį — подстрелить зайца;
     pašáutas žvėrìs — подстреленный зверь;
2. (įstumti į krosnį) посадить/сажать, поставить/ставить;
     p. dúoną į̃ krósnį — посадить [поставить] хлеб в печь


/ru/
подстреливать
/en/
1. wound (by a shot) ; (ypač paukštį) wing; 2.: p. duonos kepalą į krosnį put the bread into the oven


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.pašaunupašoviaupašaudavaupašausiu
2p.sg.pašaunipašoveipašaudavaipašausi
3p.sg.pašaunapašovėpašaudavopašaus
1p.pl.pašauname, pašaunampašovėm, pašovėmepašaudavom, pašaudavomepašausime, pašausim
2p.pl.pašaunate, pašaunatpašovėte, pašovėtpašaudavote, pašaudavotpašausite, pašausit
3p.pl.pašaunapašovėpašaudavopašaus


subjunctive.
sg.pl.
1p.pašaučiaupašautumėm, pašautume, pašautumėme
2p.pašautumei, pašautumpašautumėt, pašautumėte
3p.pašautųpašautų


imperative.
sg.pl.
1p.pašaukime, pašaukim
2p.pašauk, pašaukipašaukit, pašaukite
3p.tepašaunie, tepašaunatepašauna, tepašaunie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово подстрелить? — pašauti
как на литовском будет слово подстреливать? — pašauti
как на литовском будет слово посадить? — pašauti
как на литовском будет слово сажать? — pašauti
как на литовском будет слово поставить? — pašauti
как на литовском будет слово ставить? — pašauti
как с литовского переводится слово pašauti? — подстрелить, подстреливать, посадить, сажать, поставить, ставить


mėgdžiotojasvėžiškasvaitulyssusvirptipakrikdytiperduotivaškuotuvasprisiuogautimaumuonuogąstisminkštavilnisturbinaužsimerktigaideliskartylisapdergtijuodmolisšviesšešėliaiišbliurtisutuksentinusvarinti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,