литовский словарь / apibrinkti

apibrìnkti (apibrìnksta, apibrìnko) набухнуть/набухать (pvz., apie perdžiūvusią statinę)склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.apibrinkstuapibrinkauapibrinkdavauapibrinksiu
2p.sg.apibrinkstiapibrinkaiapibrinkdavaiapibrinksi
3p.sg.apibrinkstaapibrinkoapibrinkdavoapibrinks
1p.pl.apibrinkstam, apibrinkstameapibrinkome, apibrinkomapibrinkdavome, apibrinkdavomapibrinksim, apibrinksime
2p.pl.apibrinkstat, apibrinkstateapibrinkote, apibrinkotapibrinkdavot, apibrinkdavoteapibrinksite, apibrinksit
3p.pl.apibrinkstaapibrinkoapibrinkdavoapibrinks


subjunctive.
sg.pl.
1p.apibrinkčiauapibrinktumėm, apibrinktumėme, apibrinktume
2p.apibrinktum, apibrinktumeiapibrinktumėt, apibrinktumėte
3p.apibrinktųapibrinktų


imperative.
sg.pl.
1p.apibrinkime, apibrinkim
2p.apibrink, apibrinkiapibrinkit, apibrinkite
3p.teapibrinkstie, teapibrinkstateapibrinksta, teapibrinkstie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово набухнуть? — apibrinkti
как на литовском будет слово набухать? — apibrinkti
как с литовского переводится слово apibrinkti? — набухнуть, набухать


rūstintidekoratoriusapsiluptislidumanugręžtiresvintiprijaukintiįlobtisaldžiažodžiautivirvintasštampuotojasskystintuvasperdėmdešimtainissulipdymasšvaistytigailynasapmaudasiškaburkštintimigšassmulkmė
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,