литовский словарь / įdėti

įdė́ti (į̃deda, įdė́jo)
1. (padėti į vidų) вложить/ вкладывать;
     į. láišką į̃ vóką — вложить письмо в конверт;
2. (įstatyti) вставить/вставлять;
     į. stiklùs — вставить стёкла;
3. fin. вложить/ вкладывать, инвестировать;
     į. kapitãlą į̃ statýbą — вложить капитал в строительство;
     įdė́tas kapitãlas — вложенный [инвестированный] капитал;
4. (pinigus į taupomąją kasą) внести/вносить;
5. поместить/помещать;


/en/
1. put in; insert (in, into); (į makštis) sheathe; į. į voką enclose in an envelope;2. (įmokėti) pay in; į. pinigus į taupomąją kasą pay in money at the savings-bank ;3. (straipsnį į laikraštį) insert
/de/
hineinlegen vt; druskos į sriubą Salz in die Suppe tun

формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово вложить? — įdėti
как на литовском будет слово вкладывать? — įdėti
как на литовском будет слово вставить? — įdėti
как на литовском будет слово вставлять? — įdėti
как на литовском будет слово вложить? — įdėti
как на литовском будет слово вкладывать? — įdėti
как на литовском будет слово инвестировать? — įdėti
как на литовском будет слово внести? — įdėti
как на литовском будет слово вносить? — įdėti
как на литовском будет слово поместить? — įdėti
как на литовском будет слово помещать? — įdėti
как с литовского переводится слово įdėti? — вложить, вкладывать, вставить, вставлять, вложить, вкладывать, инвестировать, внести, вносить, поместить, помещать


tuštynėįrengimasįkeitėjasnekrozėtvyksnissemitiniskariškispersirašytipergręžtiviengysliskrešėjimasnemokytassriegistenkinimasskausminisstoralūpisužgintinudiržuotieskalatoriusdulsiklismiestelis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,