литовский словарь / užčyžti

užčýžti (užčýžia, užčýžė) tarm. ударить/ударятьсклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.užčyžtu, užčyžiuužčižau, užčyžiauužčiždavau, užčyždavauužčyšiu, užčišiu
2p.sg.užčyži, užčyžtiužčyžei, užčižaiužčyždavai, užčiždavaiužčiši, užčyši
3p.sg.užčyžta, užčyžiaužčižo, užčyžėužčyždavo, užčiždavoužčyš, užčiš
1p.pl.užčyžtame, užčyžiam, užčyžtam, užčyžiameužčižom, užčyžėm, užčyžėme, užčižomeužčiždavom, užčiždavome, užčyždavom, užčyždavomeužčišim, užčyšime, užčišime, užčyšim
2p.pl.užčyžiate, užčyžiat, užčyžtat, užčyžtateužčižot, užčyžėte, užčyžėt, užčižoteužčyždavote, užčiždavote, užčiždavot, užčyždavotužčyšite, užčišite, užčyšit, užčišit
3p.pl.užčyžta, užčyžiaužčižo, užčyžėužčiždavo, užčyždavoužčiš, užčyš


subjunctive.
sg.pl.
1p.užčyžčiau, užčižčiauužčyžtumėm, užčižtumėme, užčyžtume, užčižtume, užčižtumėm, užčyžtumėme
2p.užčižtumei, užčyžtumei, užčyžtum, užčižtumužčyžtumėte, užčižtumėt, užčižtumėte, užčyžtumėt
3p.užčyžtų, užčižtųužčižtų, užčyžtų


imperative.
sg.pl.
1p.užčyžkim, užčižkim, užčyžkime, užčižkime
2p.užčyžki, užčyžk, užčižk, užčižkiužčižkite, užčyžkit, užčižkit, užčyžkite
3p.teužčyžta, teužčyžia, teužčyžie, teužčyžtieteužčyžie, teužčyžia, teužčyžta, teužčyžtie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово ударить? — užčyžti
как на литовском будет слово ударять? — užčyžti
как с литовского переводится слово užčyžti? — ударить, ударять


primabalerinaprapuolimasnaujakrikštiscampintiskalikasrėpliotinedaugisūžtianticikloinisataskaitapūkūnėmirguliavimasištežtimilitarizmaskvaršinimasišbliurtikęsmaskategorinisvergvaldinisįbestisprogis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,