svečias


ПОГОДА / ORAS (О̄рас)

ПОГОДА / ORAS (О̄рас)
Какая сегодня погода?
Koks šiandien oras?
ко̄кс шЯндиен О̄рас?
Kóks šiañdien óras?


Какая последняя метеорологическая сводка?
Kokia paskutinė oro prognozė?
ко̄кЯ паскутИне̄ О̄ро̄ прогнОзе̄?
Kokià paskutìnė óro prognòzė?


Какая погода предвидится завтра?
Koks oras numatomas rytoj?
ко̄кс О̄рас нумА̄то̄мас рӣтО̄й?
Kóks óras numãtomas rytój?


Сегодня погода хорошая.
Šiandien oras gražus.
шЯндиен О̄рас гражУс.
Šiañdien óras gražùs.


Сегодня погода прекрасная.
Šiandien oras puikus.
шЯндиен О̄рас пуйкУс.
Šiañdien óras puikùs.


Сегодня погода плохая.
Šiandien oras blogas.
шЯндиен О̄рас блО̄гас.
Šiañdien óras blõgas.


Вчера была ненастная погода.
Vakar oras buvo bjaurus.
вА̄кар О̄рас бУво̄ бьяурУс.
Vãkar óras bùvo bjaurùs.


Сегодня тепло.
Šiandien šilta.
шЯндиен шИлта.
Šiañdien šil̃ta.


Сегодня жарко.
Šiandien karšta.
шЯндиен кАршта.
Šiañdien kar̃šta.


Сегодня душно.
Šiandien tvanku.
шЯндиен тванкУ.
Šiañdien tvankù.


Сегодня прохладно, холодно.
Šiandien vėsu.
шЯндиен ве̄сУ.
Šiañdien vėsù.


Сегодня холодно.
Šiandien šalta.
шЯндиен шАлта.
Šiañdien šálta.


Какой туман!
Kokia migla!
кокЯ миглА!
Kokià miglà!


Сегодня очень пасмурно.
Šiandien labai apsiniaukę.
шЯндиен лабАй псинЯукя̄.
Šiañdien labaĩ apsiniáukę.


Облачное небо.
Debesuota.
дябясУота.
Debesúota.


Вчера было очень скользко.
Vakar buvo labai slidu.
вА̄кар бУво̄ лабАй слидУ.
Vãkar bùvo labaĩ slidù.


Вчера было очень сыро.
Vakar buvo labai drėgna.
вА̄кар бУво̄ лабАй дрЕ̄гна.
Vãkar bùvo labaĩ drė́gna.


Вчера было очень мокро.
Vakar buvo labai šlapia.
вА̄кар бУво̄ лабАй шлА̄пя.
Vãkar bùvo labaĩ šlãpia.


Какая слякоть!
Kokia šlapdraba!
ко̄кя шлА̄бдраба!
Kokià šlãpdraba!


Безоблачное небо.
Giedras dangus.
гИедрас дангУс
Giẽdras dangùs.


Сегодня ясная погода.
Šiandien giedra.
шЯндиен гИедра.
Šiañdien giẽdra.


(Уже) проясняется.
(Jau) giedrėja.
(яу) гиедрЕ̄я.
(Jaũ) giedrė́ja.


Погожий денек.
Giedra dienelė.
гиедрА диенЯ̄ле̄.
Giedrà dienẽlė.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,