svečias


ЖАЛОБА / SKUNDAS (скУндас)

ЖАЛОБА / SKUNDAS (скУндас)
Где жалобная книга?
Kur skundų knyga?
кур скУндӯ кнӣгА?
Kur̃ skuñdų knygà?


Я хочу написать жалобу.
Aš noriu parašyti skundą.
аш нО̄рю парашӢти скУнда̄.
Àš nóriu parašýti skuñdą.


На что вы жалуетесь?
Kuo jūs nepatenkintas?
куо ю̄с няпатЯнкинтас?
Kuõ jū̃s nepaténkintas?


На что вы жалуетесь (ж.р.)?
Kuo jūs nepatenkinta?
куо ю̄с няпатЯнкинта?
Kuõ jū̃s nepaténkinta?


Ваша жалоба обоснована.
Jūsų skundas yra pagrįstas.
Ю̄сӯ скУндас ӣрА пАгрӣстас.
Jū́sų skuñdas yrà pàgrįstas.


Прошу ответить на мою жалобу.
Prašau atsakyti į mano skundą.
прашАу ацакӢти ӣ мАно̄ скУнда̄.
Prašaũ atsakýti į̃ màno skuñdą.


Мы вашу жалобу проверим.
Mes jūsų skundą patikrinsime.
мя̄с Ю̄сӯ скУнда̄ патИкринсимя.
Mẽs jū́sų skuñdą patìkrinsime.


Я не могу на него жаловаться.
Aš negaliu juo skųstis.
аш нягалЮ Юо скӮстис.
Àš negaliù juõ skų́stis.


Я пожалуюсь директору.
Aš pasiskųsiu direktoriui.
аш пасискӮсю дирЭкто̄рюй.
Àš pasiskų́siu dirèktoriui.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,