svečias


ОТКАЗ / ATSISAKYMAS (ацисА̄кӣмас)

ОТКАЗ / ATSISAKYMAS (ацисА̄кӣмас)
Нет.
Ne.
ня.
Nè.


Спасибо, я не хочу.
Dėkui, aš nenoriu.
дЕ̄куй, аш нянО̄рю.
Dė̃kui, àš nenóriu.


Нет, спасибо.
Ne, dėkui.
ня, дЕ̄куй.
Nè, dė̃kui.


Нельзя.
Negalima.
нягА̄лима.
Negãlima.


Я не могу.
Aš negaliu.
аш нягалЮ.
Àš negaliù.


Это невозможно.
Tai neįmanoma.
тай няӣмА̄но̄ма.
Taĩ neįmãnoma.


К сожалению, я занят.
Deja, aš užsiėmęs.
дяЯ, аш усиЭ̄мя̄с.
Dejà, àš užsiė̃męs.


К сожалению, я занята.
Deja, aš užsiėmusi.
дяЯ, аш усиЭ̄муси.
Dejà, àš užsiė̃musi.


Я отказываюсь.
Aš atsisakau.
аш ацисакАу.
Àš atsisakaũ.


Мы против.
Mes prieš.
мя̄с приеш.
Mẽs priẽš.


Я против.
Aš prieš.
аш приеш.
Àš priẽš.


Я категорически протестую!
Aš griežtai protestuoju!
аш гриештАй протэстУою!
Àš griežtaĩ protestúoju!


К сожалению, мы не можем удовлетворить вашу просьбу.
Deja, mes negalime patenkinti jūsų prašymo.
дяЯ, мя̄с нягА̄лимя патЯнкинти Ю̄сӯ прА̄шӣмо̄.
Dejà, mẽs negãlime paténkinti jū́sų prãšymo.


Это не от меня зависит.
Tai ne nuo manęs priklauso.
тай ня нуо манЯ̄с приклАусо̄.
Taĩ nè nuõ manę̃s priklaũso.


Это не от нас зависит.
Tai ne nuo mūsų priklauso.
тай ня нуо мӮсӯ приклАусо̄.
Taĩ nè nuõ mū́sų priklaũso.


Очень жаль, но я вынужден отказаться.
Labai gaila, bet aš turiu atsisakyti.
лабАй гАйла, бят аш турЮ ацисакӢти.
Labaĩ gaĩla, bèt àš turiù atsisakýti.


Он отказался от поездки.
Jis atsisakė nuo kelionės.
йис ацисА̄ке̄ нуо кялЁне̄с.
Jìs atsisãkė nuõ keliõnės.


Она отказалась от поездки.
Ji atsisakė nuo kelionės.
йи ацисА̄ке̄ нуо кялЁне̄с.
Jì atsisãkė nuõ keliõnės.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, румынский словарь, язык,