литовский словарь / sėti

sė́ti
 
(sė́ja, sė́jo) сеять;
     s. rugiùs — сеять рожь;
     s. nesántaiką prk. — сеять вражду


/ru/
сеять
/en/
sow (ir prk.); (eilėmis) drill; s. rugius (avižas) sow rye (oats); s. nesantaiką prk. sow discord
/de/
säen vt


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.sėjusėjausėdavausėsiu
2p.sg.sėjisėjaisėdavaisėsi
3p.sg.sėjasėjosėdavosės
1p.pl.sėjame, sėjamsėjom, sėjomesėdavom, sėdavomesėsim, sėsime
2p.pl.sėjat, sėjatesėjot, sėjotesėdavote, sėdavotsėsite, sėsit
3p.pl.sėjasėjosėdavosės


subjunctive.
sg.pl.
1p.sėčiausėtumėm, sėtume, sėtumėme
2p.sėtum, sėtumeisėtumėte, sėtumėt
3p.sėtųsėtų


imperative.
sg.pl.
1p.sėkime, sėkim
2p.sėki, sėksėkit, sėkite
3p.tesėjie, tesėjatesėjie, tesėja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. sėjà ?
Gen. ? ?
Dat. sė̃jai ?
Acc. ? ?
Ins. sėjà ?
Loc. ? ?
Voc. sė̃ja ?#литовский словарькак на литовском будет слово сеять? — sėti
как с литовского переводится слово sėti? — сеять


įkaltimagnetasseptynivisinteliskauštivirpšasužvėrėtitrinarispagalvotiišliuobtiugningaskištispasivilgytipritaisytipermatuotiBandžulispaukštiškasužužpernaikirptelėtiišplūšytibekilmis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,