литовский словарь / nė

nė̃
 
dll. ни, не;
     nė̃ víenas — ни один;
     nė̃ negalvója — (даже) и не думает;
     nė̃ kar̃to — ни разу;
     nė̃ ùž ką̃ — ни за что;
     nė̃ kíek — ничуть, нимало, нисколько, ни в малейшей мере;
     tù nė̃ tõ nežinaĩ — ты и этого не знаешь;
     apiẽ taĩ nė̃ žõdžio — об этом ни слова;
     nė̃ ìš viẽtos! — ни с места!


/ru/
ни
/en/
1. dll. (prieš dkt. vns., prieš žodį vienas) not a (neiginys ne - neverčiamas); žingsnio toliau! not a step further! gatvėje gyvos dvasios not a soul in the street ; vienas iš šimto not one in a hundred; vienas (iš dviejų) neither ; vienas žmogus to nepadarys no man will do that; karto nemačiau jo I never saw him; vienas iš jų none of them ; jis nepraleido vienos paskaitos he did not miss a single lecture; kiek a) not in the least, not a bit (of it); b) (prieš aukštesnįjį laipsnį) no, not any; už ką! not for anything!; 2. jng. žr. neil 1
/de/
: karto nicht ein einziges Mal; kiek gar nicht

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово ни? —
как на литовском будет слово не? —
как с литовского переводится слово ? — ни, не


žvilgismanyjekaltumasužregztinepakankamumaspasiklystižaibuojasvyruonėlislipdytipaaukštėtilituanizmasatkalbėtisusimerktiprieglaudalinksnisiuotifaneruotiletenėlėnusirašinėtibedvasisvadovėlispaklaidžioti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,