литовский словарь / prikaušti

prikaũšti (prikaũšia, prìkaušė) šnek. напиться/ напиватьсясклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.prikauštuprikaušauprikaušdavauprikaušiu
2p.sg.prikauštiprikaušaiprikaušdavaiprikauši
3p.sg.prikauštaprikaušoprikaušdavoprikauš
1p.pl.prikauštame, prikauštamprikaušome, prikaušomprikaušdavome, prikaušdavomprikaušim, prikaušime
2p.pl.prikauštat, prikauštateprikaušot, prikaušoteprikaušdavot, prikaušdavoteprikaušite, prikaušit
3p.pl.prikauštaprikaušoprikaušdavoprikauš


subjunctive.
sg.pl.
1p.prikauščiauprikauštumėme, prikauštumėm, prikauštume
2p.prikauštum, prikauštumeiprikauštumėte, prikauštumėt
3p.prikauštųprikauštų


imperative.
sg.pl.
1p.prikauškime, prikauškim
2p.prikauški, prikauškprikauškit, prikauškite
3p.teprikauštie, teprikauštateprikaušta, teprikauštie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово напиться? — prikaušti
как на литовском будет слово напиваться? — prikaušti
как с литовского переводится слово prikaušti? — напиться, напиваться


atkasimaspažvilgčiotisužymėtistreptocidasnučiuožimasįauginimaspuslaiptispatrumpėtiklebonijaevangelistasišvaikščiotiišmarmėtiklegotitirtėjimasnuošalaspadaubystautintipasvyrėtiįpratintiatkartidimisija
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,