литовский словарь / čeženti

čežénti (čežẽna, čežẽno) (tyliau), čežė́ti (čẽža, čežė́jo) (garsiau)
1. шелестеть, шуршать;
2. чирикать, щебетать (apie paukščius)


/en/
1. rustle; 2. (apie paukščius) chirp, twitter;


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.čeženučeženaučežendavaučežensiu
2p.sg.čeženičeženaičežendavaičežensi
3p.sg.čeženačeženočežendavočežens
1p.pl.čežename, čeženamčeženom, čeženomečežendavome, čežendavomčežensime, čežensim
2p.pl.čeženat, čeženatečeženote, čeženotčežendavot, čežendavotečežensite, čežensit
3p.pl.čeženačeženočežendavočežens


subjunctive.
sg.pl.
1p.čeženčiaučežentumėme, čežentumėm, čežentume
2p.čežentum, čežentumeičežentumėte, čežentumėt
3p.čežentųčežentų


imperative.
sg.pl.
1p.čeženkime, čeženkim
2p.čeženk, čeženkičeženkite, čeženkit
3p.tečeženie, tečeženatečežena, tečeženie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. čẽžena ?
Gen. ? ?
Dat. ? ?
Acc. ? ?
Ins. čẽžena ?
Loc. ? ?
Voc. čẽžena ?#литовский словарькак на литовском будет слово шелестеть? — čeženti
как на литовском будет слово шуршать? — čeženti
как на литовском будет слово чирикать? — čeženti
как на литовском будет слово щебетать? — čeženti
как с литовского переводится слово čeženti? — шелестеть, шуршать, чирикать, щебетать


dūmijimasvelniuotislengvinamasisgaisrinisristutepurintinusenėlispriėmėjaslodytitempimasišbūrimasnutrauktigrėbstėspamatuotitvenktisįsibogintipriešsėjiniskasaįvežamasisdisimiliacijaindėlininkas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,